Entries by

NMA ser frem til samarbeide

Norges Mesterakademi (NMA) har endelig blitt hørt og fått tildeling, av Mesterbrevnemnda til å utdanne mestere. Det var til slutt Sivilombudsmannens uttalelse som fikk Mesterbrevnemnda til å snu. NMA er glade for dette og ser frem til et godt samarbeid med Mesterbrevnemnda i fremtiden. Vi har hatt studiet klart i flere år, så vi gleder […]

Mesterbrevnemndas beslutninger

Bakgrunnen for formelle endringer når det gjelder visse tilbydere av utdanninger som kan lede frem til mesterbrevMesterbrevnemnda ble klaget inn til Sivilombudsmannen i april 2019 i forbindelse med mesterbrevnemndas praksis med å velge et begrenset antall tilbydere av mesterutdanning. Sivilombudsmannen har nå kommet til at det rettslige grunnlaget ikke strekker til i forhold til nemndas […]

Mesterbrevnemnda – ønsker oss velkommen

Mesterbrevnemnda ble klaget inn til Sivilombudsmannen i april 2019 av Mesterakademiet Norges Mesterakademi AS i forbindelse med mesterbrevnemndas praksis med å velge et begrenset antall tilbydere av mesterutdanning. Sivilombudsmannen har nå kommet til at det rettslige grunnlaget ikke strekker til i forhold til nemndas praksis, og gitt anvisninger på hvordan nemnda bør behandle saken. Mesterbrevnemnda […]

Mesterbrev like bra som mastergrad

Vi trenger flere som velger yrkesfag. Vi trenger flere som velger yrkesfag og flere som gjennomfører en yrkesfaglig utdanning. Derfor legger vi frem et nytt yrkesfagløft.– Vi jobber for en skole, eller utdanning, som gir muligheter for alle og som er tilpasset hver enkelt, sier statsminister Erna Solberg. Økt behov for fagarbeidere Norge trenger 90.000 […]

Yrkesfagene trenger deg

På landsbasis velger omtrent halvparten yrkesfag når de begynner på videregående skole. Lokalt er disse en sentral del av kompetanseutviklingen vi driver med og lærlingordningen er en viktig rekrutteringsplattform for mange bedrifter. Utviklingen skjer raskt, og med all informasjonen som i dag er tilgjengelig vil evnen til å tilegne seg praktiske ferdigheter og kunnskap være […]