Bli byggmester

Vil du heve kompetansen din og bli byggmester? Norges Mesterakademi tilbyr en fleksibel utdanning som gjør at du blir mer attraktiv for fremtidige arbeidsgivere.

Det stilles stadig vekk høyere krav til økt kompetanse i arbeidslivet. Hvis du har fag- eller svennebrev fra videregående og jobbet minst to år innenfor faget du valgte, kan du ta mesterbrev og bli enda mer attraktiv på jobbmarkedet. 

Norges Mesterakademi tilbyr en ettårig utdanning som gjør at du kan få et mesterbrev innenfor ditt fag. Hvis du for eksempel har fagbrev innenfor bygg- og anleggsteknikk, kan du ta vår mesterutdanning og bli byggmester. 

Hvem kan ta mesterutdanningen?

For å søke på utdanningen må du altså ha fag- eller svennebrev i det mesterfaget du vil ha mesterbrev i. Du må også ha hatt seks års praksis, eller jobbet minst to år etter fag- eller svenneprøven.

Utdanningen gjør at du kan ta et mesterbrev innenfor disse fagretningene:

  • Byggfag
  • Estetiske fag
  • Matfag
  • Grafiske fag
  • Møbel- og trefag
  • Verkstedhåndverksfag

I mesterutdanningen får du kompetanse innenfor tre fagområder: Bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning. 

Bedriftsledelse er felles for alle mesterfagene, og gjør at du lærer hvordan du kan lede, organisere og administrere en håndverksbedrift.

I fagområdene faglig ledelse og faglig fordypning går vi nærmere inn på den faggruppen du har valgt, for eksempel byggfag eller møbel- og trefag. Dette gjør at du kan ta et mesterbrev innenfor ditt felt og for eksempel bli byggmester.

Fleksibel utdanning

Du kan velge om du vil ta utdanningen over nett eller som en kombinere samlinger med nettbaserte forelesninger. Utdanningen varer i ett år, men du kan også bruke lenger tid hvis du ønsker det. 

Hvis du velger å ta utdanningen på nett, får du tilgang til direkte kameraoverførte forelesninger som du kan se så mange ganger du vil. 

På forelesningene får du en faglig gjennomgang av de ulike temaene, og det vil også bli lagt opp til veiledning, diskusjon og gruppearbeid. Gjennom studiet kommer du til å jobbe med en prosjektoppgave der du bruker kunnskapene du har lært deg. 

Det er også viktig at du tar deg tid til individuelt arbeid, gruppearbeid og arbeid med prosjektoppgaven etter forelesningene. Her kan du lese mer om vår læreplan.

Eksamen og mesterbrev

Som nevnt kommer du til å jobbe med en prosjektoppgave under studiet. For å avlegge eksamen innenfor byggfag, må du ha bestått prosjektoppgaven. 

I løpet av studiet kommer du til å ta tre eksamener innenfor bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning. Eksamenene tar du hjemmefra.

Når du har bestått eksamen, kan du søke om mesterbrev og bli byggmester. Du må også ha bestått prosjektoppgaven og fått karakter D eller bedre i de tre fagområdene (bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning).

Våre forelesere

For å bli byggmester er det viktig å ta en utdanning der foreleserne har lang erfaring og mye kunnskap om bransjen. 

Våre forelesere har alle lang erfaring, både fra næringslivet og innenfor undervisning. De har alle utdanning på mester-, bachelor- eller masternivå, i tillegg til pedagogiske fag.

Som student på Mesterakademiet får du en personlig rådgiver som gir deg veiledning og hjelper deg med å nå ditt potensiale.

Vil du bli byggmester?

Hvis du vil bli byggmester bør du vurdere å ta vår mesterutdanning. Dette er en effektiv utdanning hvor du får den faglige tyngden du trenger for å bli en mester innenfor ditt felt.

På bare ett år lærer du hvordan du kan administrere, lede og organisere en håndverksbedrift. Utdanningen er også relevant for deg som ikke skal søke om mesterbrev, men bare vil heve din kompetanse innenfor ledelse, økonomi og markedsføring.

Utdanningen koster 48 000 kroner, og her er det ingen skjulte kostnader. Forelesninger, læremidler og oppfølging er inkludert i prisen. 

Siden utdanningen foregår helt eller delvis på nett, kan du ta den uansett hvor du bor. Vår søknadsfrist er 7. desember 2020.

Vil du bli byggmester eller ta et mesterbrev innenfor en annen fagretning? Meld deg på mesterbrevutdanningen i dag eller kontakt oss for mer informasjon.