Jeg ønsker å bli mester

Last opp i PDF maks størrelse 2mb

Les og godta vilkårene før du sender inn søknaden

Hvordan kan jeg bli mester i mitt fag?

  • fag- eller svennebrev i faget
  • arbeidet i mesterfaget i minst seks år eller minst to år etter fag- eller svenneprøve (praksisen bør som hovedregel ligge innenfor siste tiårs-periode)
  • bestått mesterutdanningen, eller
    • tilsvarende godkjent utdanning, eller
    • fått innvilget fritak på grunnlag av annen utdanning
  • man kan også søke om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse

Det er flere måter å få Mesterbrev, og avhengig av bakgrunn og praksis vil Mesterbrevnemda kunne veilede om hvilke muligheter du har. https://www.mesterbrev.no/bli-mester/bli-mester/veiermesterbrev/

Det vanligste er likevel å delta i et undervisningsopplegg som gir deg den kompetansen og de ferdighetene du trenger for å søke om Mesterbrev. Utdanningstilbudet fra nma.no gir deg det du trenger i alle fag bortsett fra bilfagene.