Rørleggermester

Er du en rørlegger som drømmer om å starte din egen bedrift? Med mesterutdanningen til Norges Mesterakademi kan du bli rørleggermester på bare et år.

Tidligere måtte man ha håndverksbrev for å jobbe som rørleggermester, men i 1986 ble denne autorisasjonen erstattet med at man må ha et godkjent mesterbrev. 

Nå er det flere utdanningsinstitusjoner som tilbyr mesterutdanning, og en av dem er Norges Mesterakademi. Hos oss kan du ta mesterbrevutdanningen på bare et år, og få kompetansen du trenger for å starte din egen bedrift.

Utdanningen koster 48.000 kr, og dekker alle kostnader. Oppstart for studiet er to ganger i året: 30. januar og 30. august 2021. Dette er en fleksibel utdanning som du kan ta helt eller delvis på nett. Forelesningene foregår i form av webinarer, altså direkte kameraoverførte forelesninger som du kan se så mange ganger du vil.

Studiets oppbygning

Utdanningen består av tre moduler: bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning. Bedriftsledelse er felles for alle mesterfagene, uansett om du vil bli rørleggermester, malermester eller murmester

Gjennom modulen bedriftsledelse lærer du om hvordan du kan lede, organisere og administrere en håndverksbedrift. Her kommer du til å ha fag som organisasjonsteori, markedsføringsledelse og økonomistyring. 

Den andre modulen heter faglig ledelse. Denne modulen handler spesifikt om din faggruppe, for eksempel Byggfag, som rørleggeryrket hører inn under. Her kommer du blant annet til å ha fag som omhandler byggenæringen, byggesaken, kontrahering og prosjektering.

I den tredje modulen, faglig fordypning, går vi mer inn på det faget du vil søke om mesterbrev i. Hvis du vil bli rørleggermester, kommer du blant annet til å lære mer om emner som byggesøknader, prosjektering, utførelse og faglig kalkulasjon.

Hvorfor bør du ta mesterutdanning?

Med et mesterbrev får du økt kompetanse, og kundene dine får et kvalitetsstempel på at de velger en rørlegger med solid kunnskap og erfaring innen faget. 

Mesterutdanningen gjør at du får flere karrieremuligheter. Som rørleggermester kan du starte din egen bedrift og få mer varierte arbeidsoppgaver. 

Du må ikke nødvendigvis ville bli rørleggermester for å ta vår mesterutdanning. Utdanningen er også relevant for deg som vil lære mer om ledelse, økonomi og markedsføring. Disse fagene er noe som kommer til nytte hos de fleste en eller annen gang i karrieren. 

Opptakskrav

For å ta utdanningen og bli mester innenfor din yrkesretning, må du i utgangspunktet ha:

  • Fag- eller svennebrev i det mesterfaget du søker mesterbrev i 
  • Jobbet minst to år etter fag- eller svenneprøven
  • Bestått eksamen i mesterutdanningen hos Norges Mesterakademi

Prosjektoppgave, eksamen og mesterbrev

I løpet av utdanningen kommer du til å jobbe med en prosjektoppgave der du får brukt din teoretiske kunnskap, erfaring og praksis. For å avlegge eksamen må du ha bestått prosjektoppgaven. 

Eksamen er individuell og består av oppgaver innenfor de tre modulene bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning. Eksamenen blir tilrettelagt så du kan ta den hjemmefra. Når du har bestått prosjektoppgaven og fått karakter D eller bedre på eksamen, kan du søke om mesterbrev.

Kontakt oss i dag

Med mesterutdanningen til Norges Mesterakademi kan du få kompetansen du trenger til å bli rørleggermester eller få en faglig ledende stilling i bedriften du jobber i. 

Kontakt oss gjerne for å høre mer om utdanningen, eller søk på mesterutdanningen i dag. Vi gleder oss til å høre fra deg!