Mesterutdanning

Er du en håndverker som vil ta karrieren din til et nytt nivå? Vår mesterutdanning gjør at du kan bli mester innen din yrkesretning på bare et år.

De siste årene har det oppstått et stort behov for flere håndverkere her til lands. Hvis du allerede jobber som håndverker, kan du ta vår ettårige mesterutdanning og bli mester innen din yrkesretning.

Med mesterutdanning hos oss får du kompetansen du trenger til å starte din egen bedrift, for eksempel som murmester eller rørleggermester. Dette er en nettbasert og fleksibel utdanning som varer i ett år. 

Siden forelesningene foregår på nett, kan du ta utdanningen uansett hvor du bor hen i landet. Utdanningen starter 30. januar og 30. august i 2021. 

Opptakskrav – mesterutdanning

Utdanningen hos Norges Mesterakademi er godkjent av Mesterbrevnemnda. For å søke om mesterbrev må du ha: 

  • Fag- eller svennebrev i det mesterfaget du søker mesterbrev i
  • Jobbet i mesterfaget i minst to år etter fag- eller svenneprøven
  • Bestått eksamen i mesterutdanning hos Norges Mesterakademi

Det er Mesterbrevnemnda som har fastsatt disse kravene. Når du deltar på vår mesterbrevutdanning får du en personlig rådgiver som blir din mentor under hele utdanningen. 

Våre forelesere har utdannelse på mester, bachelor eller masternivå, i tillegg til pedagogisk utdanning. De har også flere års relevant arbeidserfaring.

Våre fagområder

Under utdanningen skal du gjennom tre fagområder: bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning. Bedriftsledelse er felles for alle modulene, enten om du vil bli malermester, murmester eller mester innenfor en annen bransje.

Modulen bedriftsledelse inneholder fag som organisasjonsteori, økonomistyring og markedsføringsledelse. Gjennom denne modulen lærer du deg hvordan du kan lede, administrere og organisere en håndverksbedrift. 

Modulen faglig ledelse er spesifikk for den faggruppen ditt yrke tilhører. Hvis du er tømrer eller rørlegger, tar du mesterutdanningen som tilhører byggfag. Her kommer du blant annet til å lære om byggenæringen, byggesaken, prosjektering og kontrahering. 

Den siste modulen er faglig fordypning. Her går vi nærmere inn på det faget du vil ta mesterbrev i. Hvis du for eksempel vil bli rørleggermester eller tømrermester, kommer du til å ha fag som byggesøknader, prosjektering, utførelse og ferdig kalkulasjon. 

Prosjektoppgave og eksamen

Gjennom hele studiet kommer du til å jobbe med en prosjektoppgave hvor du bruker alt du har lært på utdanningen og gjennom egen erfaring. For å kunne avlegge eksamen, må du ha bestått prosjektoppgaven. 

Utdanningen består av tre eksamener innenfor de tre modulene bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning. Eksamenene kan tas hjemmefra og vurderes av en intern og en ekstern sensor. Norges Mesterakademi benytter seg av det norske karaktersystemet som går fra karakter A til F.

Når du har bestått prosjektoppgaven og fått karakter D eller bedre på eksamen, kan du søke om mesterbrev innenfor din fagretning. 

Søk på utdanningen og bli mester

Utdanningen hos Norges Mesterakademi har oppstart to ganger i året: 30. januar og 30. august 2021. Utdanningen koster 48.000 kroner, og dekker alle kostnader. 

For å søke på utdanningen, fyll ut vårt søknadsskjema. Hvis du har noen spørsmål angående utdanningen, så ring oss for en uforpliktende samtale, eller ta kontakt via vårt kontaktskjema

Med vår mesterutdanning kan du øke kompetansen din og få flere karrieremuligheter i fremtiden. Gjør en investering i din egen karriere – bli mester!