Spørsmål og svar

Mesterutdanningen

Hvor lang tid tar utdanningen?

Utdanningen går over 3 semester. Hvert semester – inkludert «ferie» – er på ca. 6 måneder, det vil si totalt ca 18 måneder. Du vil ha ca. èn måneds «ferie» mellom semestrene. Noen vil og har mulighet til å ta det på kortere tid. Dersom du ønsker det så må du ta det direkte med faglæreren din, slik at han kan hensynta dette. 

Normert tid på utdanningen er 3 år. Det vil si at du må være ferdig innen 3 år.
Læreplanen kan du lese mer om på mesterbrevnemnda sin hjemmeside.

Hvor mange timer i uka må jeg bruke?

Mesterbrevnemda estimerer at man vil bruke ca. 300 timer på pensum, dvs. litt over 4 timer i uka, dersom man tar utdanningen på normal tid (18 måneder).

I tillegg til de 4 timene per uke kommer det en prosjektoppgave i semester 1 og 2, samt eksamen på alle tre semestrene.

Det er mulig å ta mesterutdanningen på kortere tid enn 18 måneder. Det blir i så fall en avtale du gjør direkte med din faglærer.

Hva inneholder utdanningen?

Vi er godkjent av mesterbrevnemnda og følger deres læreplaner. De tre semestrene inneholder:

  1. Bedriftsledelse – likt for absolutt alle fag enten man er tømrer eller gullsmed
  2. Faglig ledelse – Likt for alle innenfor samme faggruppe, f.eks. byggfagene
  3. Faglig fordypning – er tilpasset det enkelte mesterfaget

En mer detaljert læreplan finner du på denne siden hos mesterbrevnemnda.

Hvem er faglærerne?

Faglærerne har både akademisk utdannelse, lang praksis (også som ledere) og er vant til å undervise. Men det som gjør oss mest stolt og glad er at vi får tilbakemeldinger på at de i tillegg er veldig trivelige folk!

Hvordan foregår oppstarten?

Du vil få en mail med «nøkkel» som du bruker for å låse opp det digitale klasserommet der pensum ligger klart. Dessuten vil faglæreren din ringe deg for å hilse på, i tillegg til å informere om innhold, fremdrift, tilgjengelighet osv.

Jeg har fag- / svennebrev fra et annet land - kan jeg bli mester?

Ja, men da anbefales det at du tar en titt på avtaler / ordninger hos mesterbrevnemnda her, eller hos NOKUT her.

Hvordan foregår kontakten med faglæreren?

Det er i utgangspunktet du som ringer faglæreren din når du har behov for faglig hjelp. Du kan også ringe på kveldstid på hverdager og helger, men helst ikke på sene klokkeslett i helgene. Faglæreren kommer også til å følge opp med telefoner for å høre hvordan det går.

Omtrent halvveis i hvert semester vil faglæreren sende deg en prosjektoppgave som du skal løse med egne ord. På slutten av hvert semester er det eksamen.

Når er det oppstart?

Vi starter opp to kull i året. Ett rundt månedsskiftet januar / februar og det andre i august / september Ellers så har vi fleksibel oppstart, så hvis du vil starte på et annet tidspunkt så ordner vi det også.

Hva kreves av meg før jeg kan starte på mesterutdanningen?

Du må ha fag- / svennebrev i det faget du vil bli mester i. I tillegg må du ha minimum ett års relevant praksis før du kan begynne på andre semesteret. Dvs. at når du har avsluttet mesterutdanningen som er på 18 måneder, må du til sammen ha minimum 24 måneders praksis.

OBS! Du trenger IKKE å sende oss svennebrev og dokumentasjon på praksis når du registrerer deg og reserverer studieplass, men du må vite med deg selv at du har dette i orden.

Fag- / svennebrev, dokumentasjon på praksis, samt bevis på bestått eksamen skal sendes mesterbrevnemnda når du skal søke mesterbrevet ditt.

Hva koster utdanningen?

Prisen er kr 48 000,- som inkluderer absolutt alt, inkl. bokpakke i fysisk og digital form. Det vil i utgangspunktet bli fakturert kr 16 000,- ved starten på hvert av de tre semestrene. Ta kontakt dersom du ønsker å dele opp beløpet i flere avdrag.

Hvis dere er minst to som melder seg på samtidig (kolleger og / eller venner / bekjente), så får alle 10 % rabatt på første semesteret, dvs. kr 1600,-. Rabatten trekkes på første faktura som sendes ut i forbindelse med oppstart. Prisen er avgiftsfri – det ikke er mva. på denne type utdanning.

Gir utdanningen studiepoeng?

Nei, ikke per dags dato. Utdanningen defineres ikke som en del av høyere utdanning slik systemet er i dag.

Du kan lese mer om dette hos mesterbrevnemnda her.

Kan jeg få stipend?

Statens Lånekasse for Utdanning yter ingen stipend til mesterutdanning per dags dato. Fellesforbundet LO har en studiestøtte / stipendordning til sine medlemmer som ønsker etterutdanning i sitt fag.

Kan man ta absolutt alt hjemmefra?

Ja – inkludert eksamen! Vi har lagt opp til nettbasert undervisning der du får din egen personlige faglærer som hjelper deg fra start til mål, og som du ringer til når du har behov for hjelp. Vi har tro på at en-til-en undervisning er minst like bra som å sitte i et fysisk klasserom der du er en av mange. Dessuten er verden heldigital og du sparer tid og penger på å ta det hjemmefra. Du logger deg inn i et digitalt «klasserom» der pensum ligger klart og venter på deg. Klasserommet er åpent hele tiden, så det er du som bestemmer når du logger deg inn og ut.

Når er påmeldingsfristen?

Det er løpende påmelding. I og med at vi er fleksible på når du starter (utenom hovedkullene vinter og vår), så kan du for så vidt melde deg på når som helst. Vi må bare ha beskjed når du vil starte slik at faglæreren kan følge deg opp like godt som de som starter på et hovedkull.

Trenger jeg noen spesielle programmer, datautstyr eller datakompetanse?

Nei. En helt vanlig PC med internettilgang er mer enn nok.

Kan studiet bli fullt?

Både ja og nei. Det digitale klasserommet blir aldri fullt, men faglærerne kan si stopp for flere elever dersom de føler at det blir for mange på en gang. Grunnen til det er at de skal ha tid til å følge opp hver enkelt.

Jeg har lignende utdannelse fra før - kan jeg få fritak eller søke mesterbrev direkte?

Når det gjelder spørsmål om fritak for annen utdanning er hovedregelen at du tar direkte kontakt med Mesterbrevnemnda, da det uansett er de som avgjør hva som godkjennes og ikke.

Du finner mer informasjon her, men det sikreste er å ta direkte kontakt med mesterbrevnemnda.

Hvorfor skal jeg velge Norges Mesterakademi?

Fordi vi tilbyr landets rimeligste og mest fleksible mesterutdanning! Med rimeligst menes det at du sparer en del tusen kroner som du / dere heller kan bruke på andre ting.

Fleksibiliteten ligger i at du får din egen faglærer som du kan ringe til på kveldstid, både på hverdager og i helgene. Vi vet at tilgjengeligheten på faglæreren er svært viktig!

Ellers tilbyr de tre skolene samme pensum og læreplan, og alle er godkjente av mesterbrevnemnda.

Jeg lurer på flere ting!

Da skal du bare ta kontakt med Tom Nygård, som er opptaksansvarlig!

Tom er like tilgjengelig som faglærerne, så du kan selvsagt ringe på kveldstid og i helg.

Takstutdanningen

Hvorfor skal jeg bli takstmann?

Du skaffer deg en fot til å stå på i fall det skulle bli nedgangstider igjen.

Vi lever i en verden i stadig endring og det er tegn i tiden som tyder på at vi er på vei inn en tid med større utgifter, grunnet rentehevninger og prisøkninger på strøm og mye annet. Da vil folk ha mindre penger å rutte med og det investeres mindre i bl.a. bolig. Dette vil igjen si mindre jobb for de som jobber innen byggenæringen.

Takstmannen er det behov for uansett – både i opp- og nedgangstider – da det omsettes like mange (og kanskje flere) brukte boliger når det er lavkonjunktur og det er nettopp tilstandsrapportering ved salg av brukt bolig at pengene er innen taksering.

En annen ting å tenke på er at vi blir eldre med årene og opplever slitasje på kroppen.
Som takstmann har du – med din bakgrunn som tømrer / murmester / bygningsingeniør – en stor fordel med den kunnskapen og praktiske erfaringen du allerede besitter.

Vi vet at det selges rundt 110 000 brukte boliger som alle skal selges med en tilstandsrapport.

Hvordan foregår en tilstandsrapportering?

De nye tilstandsrapportene hensyntar de nye kravene og forskriftene i den nye og strengere avhendingsloven av 1. januar 2022.

Du besiktiger og kontrollerer boligen etter punktene som er definert i tilstandsrapporten og gir hvert punkt en tilstandsgrad. Er det noe som bør / må utbedres så anfører du kostnaden på utbedringene – gjelder kun TG3. Her kommer din erfaring som fagmann til god nytte.

Når befaringen er unnagjort, utarbeider du tilstandsrapporten og sender du den ferdige rapporten til oppdragsgiveren, som er eier, men i noen tilfeller kan det være megleren.

Hvordan foregår en verdivurdering?

Du skal finne boligens teknisk verdi og en markedsverdi.

To identiske boliger kan ha helt forskjellige priser, da det er mange hensyn å ta. Beliggenhet er den vesentligste, men boligens tilstand er alltid en viktig del av vurderingen.

Er det mye papirarbeid?

Nei! Du kan fylle ut rapporten på PC og deretter printe den ut, men det er det få som gjør. Rapportene kan lastes ned som app på mobil / nettbrett og da fyller du bare inn etter hvert underveis i befaringen. Det er mye enklere for da kan du også ta bilder underveis i som automatisk legger seg inn på rett plass i rapporten. Når den er ferdig utfylt kan du med et tastetrykk sende den direkte til oppdragsgiveren på e-post.

Hvorfor må man være tømrer- / murmester eller fagskoleingeniør innen bygg?

Når man har gjort seg flid i å etterutdanne seg som mester eller ingeniør har man vist at man er mer enn gjennomsnittlig interessert i yrket sitt. Taksering handler om å besiktige og vurdere en bolig og der har mesteren og ingeniøren gjennom sitt virke opparbeidet kunnskap gjennom lang erfaring. Ingen teori kan erstatte det. Du har et grunnlag for å bli en god takstmann. Det er fagmannen som bygger boligene og da er vi best skikket til å vurdere dem også.

Hva er en "godkjent" takstmann?

«Takstmann» er en ubeskyttet tittel på linje med f.eks. «konsulent» og det finnes ingen overordnede godkjenningsordninger for takstmenn i Norge. Mestertittelen derimot, er sentralt godkjent og strengt regulert og overvåket av Mesterbrevnemnda som igjen er underlagt staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1986-06-20-35

Norsk Takst, NITO og andre godkjenner sine egne takstmenn på samme måte som Norges Mesterakademi godkjenner sine. Ingen er mer godkjente enn andre.

Må jeg være tilknyttet et takseringsforbund?

Nei – men de fleste tror dessverre det.
Fordelen med å være en fri og uavhengig takstmann er at du får tilgang til flere typer rapporter og at du slipper høye medlemsavgifter. Men du må ha forsikring og NMA vil kreve at du har etterutdanning / oppdateringskurs.

Hva trenger jeg for å praktisere som takstmann?

Du trenger tilgang til rapporter markedet allerede bruker / etterspør, samt en profesjonsforsikring. Vi skal sørge for at du er riktig «utstyrt».

Dog er det aller viktigste at du er ærlig og evner å fungere som en nøytral part mellom oppdragsgiver, kjøper og selger.

Hvorfor koster det mindre hos dere?

Fordi det ikke trenger å koste mer… I hvert fall ikke hos oss.

Sjekk gjerne pris og varighet hos de andre.

Hvorfor har dere en praktisk del i utdanningen?

Det hadde vært mye enklere for oss og bare kjørt en teoretisk utdanning, slik våre konkurrenter gjør, men vi har kunnskap og lang erfaring i bransjen og vet hvor viktig det er med praktisk opplæring for å bli en dyktig takstmann. Derfor er praktisk opplæring en obligatorisk del av utdanningen hos oss.

Den praktiske delen avholdes på slutten av semesteret. Der vil du også få vitnemålet ditt, sammen med et takstsertifikat som dokumenterer at du har gjennomført og bestått takstutdanningen på Norges Mesterakademi (NMA).

Først når du er ferdig med den teoretiske delen vil du forstå hvor viktig det er med praktisk gjennomgang av en bygning og utfylling av rapporter.

Hvor vil den praktiske samlingen finne sted?

Samlingen vil være på et hotell på Gardermoen, eller i nærhet til Gardermoen.
Vi har studenter fra hele landet og Gardermoen er billigst og enklest tilgjengelig uansett hvor man bor i landet.

Kan jeg ta utdanningen på kortere tid enn 8 måneder?

Både ja og nei.

Den teoretiske delen ligger ferdig i det digitale klasserommet, så hvis du har tid til det kan du bruke kortere tid på den teoretiske delen, MEN; den praktiske delen av pensum blir avholdt på samme tid for alle og er obligatorisk. Sørg for at du har fri disse dagene.

Hvem er faglærerne?

Faglærerne har lang erfaring og fag- og pedagogisk utdanning på universitetsnivå, sammen med svært lang fartstid og erfaring fra bransjen. De er i tillegg vant til å undervise, så du er i de tryggeste hender.

Som student får du telefonnummer og mailadresse til din personlige faglærer og du kan ringe vedkommende når du vil – (også i ferie og helger, men ikke på natta).

Kan jeg velge bort deler av utdanningen?

Nei.

Er det noe i tillegg til prisen på kr 87 000,-?

Reise og opphold til den praktiske delen må betales av den enkelte studenten.

Hvilke rapporter bruker dere?

Alle rapporter du får tilgang til er godkjente iht. de nye kravene i avhendingsloven og er de rapportene markedet allerede bruker.

Flere anerkjente rapportleverandører vil presentere sine rapporter på den praktiske avslutningen.

Hvilke takseringsoppdrag kan jeg jeg påta meg etter bestått eksamen?

  • Tilstandsrapportering av boliger
  • Tilstandsrapportering av hytter og fritidsboliger
  • Verditaksering av boliger / fritidsboliger
  • Tomtetakst
  • Reklamasjonsrapporter
  • Forhåndsbefaringer
  • Overtakelsesbefaringer, 1. årsbefaringer og 3. årsbefaringer.

Betaling:

Halvparten faktureres ved oppstart og resten før eksamen.

Opptaktskrav:

Vi er påpasselig med hvem som får gjennomføre vår utdanning, Du må ha minimum byggeteknisk bakgrunn som tømrermester eller murmester.

Fagskoleingeniør (toårig teknisk fagskole, byggfag) er også relevant og god bakgrunn for studiet. Det er mulig å kombinere mester- og takstutdanningen.

Jeg lurer på flere ting!

Da skal du bare ta kontakt med Tom Nygård, som er opptaksansvarlig!

Tom er like tilgjengelig som faglærerne, så du kan selvsagt ringe på kveldstid og i helg.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Les mer om personvern på vår personvernside. Les mer