Spørsmål og svar

Hvor lang tid tar utdanningen?

Utdanningen går over 3 semester. Hvert semester – inkludert «ferie» – er på ca. 6 måneder, det vil si totalt ca 18 måneder. Du vil ha ca. èn måneds «ferie» mellom semestrene. Noen vil og har mulighet til å ta det på kortere tid. Dersom du ønsker det så må du ta det direkte med faglæreren din, slik at han kan hensynta dette. 

Normert tid på utdanningen er 3 år. Det vil si at du må være ferdig innen 3 år.
Læreplanen kan du lese mer om på mesterbrevnemda sin hjemmeside.

Hva inneholder utdanningen?

Vi er godkjent av mesterbrevnemda og følger deres læreplaner. De tre semestrene inneholder:

  1. Bedriftsledelse – likt for absolutt alle fag enten man er tømrer eller gullsmed
  2. Faglig ledelse – Likt for alle innenfor samme faggruppe, f.eks. byggfagene
  3. Faglig fordypning – er tilpasset det enkelte mesterfaget

En mer detaljert læreplan finner du på denne siden hos mesterbrevnemda.

Hvem er faglærerne?

Faglærerne har både akademisk utdannelse, lang praksis (også som ledere) og er vant til å undervise. Men det som gjør oss mest stolt og glad er at vi får tilbakemeldinger på at de i tillegg er veldig trivelige folk!

Hvordan foregår oppstarten?

Du vil få en mail med «nøkkel» som du bruker for å låse opp det digitale klasserommet der pensum ligger klart. Dessuten vil faglæreren din ringe deg for å hilse på, i tillegg til å informere om innhold, fremdrift, tilgjengelighet osv.

Jeg har fag- / svennebrev fra et annet land - kan jeg bli mester?

Ja, men da anbefales det at du tar en titt på avtaler / ordninger hos mesterbrevnemda her, eller hos NOKUT her.

Hvordan foregår kontakten med faglæreren?

Det er i utgangspunktet du som ringer faglæreren din når du har behov for faglig hjelp. Du kan også ringe på kveldstid på hverdager og helger, men helst ikke på sene klokkeslett i helgene. Faglæreren kommer også til å følge opp med telefoner for å høre hvordan det går.

Omtrent halvveis i hvert semester vil faglæreren sende deg en prosjektoppgave som du skal løse med egne ord. På slutten av hvert semester er det eksamen.

Når er det oppstart?

Vi starter opp to kull i året. Ett rundt månedsskiftet januar / februar og det andre i august / september Ellers så har vi fleksibel oppstart, så hvis du vil starte på et annet tidspunkt så ordner vi det også. Neste oppstart er 5. februar 2022.

Hva kreves av meg før jeg kan starte på mesteutdanningen?

Du må ha fag- / svennebrev i det faget du vil bli mester i. I tillegg må du ha minimum ett års relevant praksis før du kan begynne på andre semesteret. Dvs. at når du har avsluttet mesterutdanningen som er på 18 måneder, så må du til sammen ha 24 måneders praksis.

Hva koster utdanningen?

Prisen er kr 48 000,- som inkluderer absolutt alt, inkl. bokpakke i fysisk og digital form. Det vil i utgangspunktet bli fakturert kr 16 000,- ved starten på hvert av de tre semestrene. Ta kontakt dersom du ønsker å dele opp beløpet i flere avdrag.

Hvis dere er minst to som melder seg på samtidig (kolleger og / eller venner / bekjente), så får alle 10 % rabatt på første semesteret, dvs. kr 1600,-. Rabatten trekkes på første faktura som sendes ut i forbindelse med oppstart. Prisen er avgiftsfri – det ikke er mva. på denne type utdanning.

Gir utdanningen studiepoeng?

Nei, ikke per dags dato. Utdanningen defineres ikke som en del av høyere utdanning slik systemet er i dag.

Du kan lese mer om dette hos mesterbrevnemda her.

Kan jeg få stipend?

Statens Lånekasse for Utdanning yter ingen stipend til mesterutdanning per dags dato. Fellesforbundet LO har en studiestøtte / stipendordning til sine medlemmer som ønsker etterutdanning i sitt fag.

Kan man ta absolutt alt hjemmefra?

Ja – inkludert eksamen! Vi har lagt opp til nettbasert undervisning der du får din egen personlige faglærer som hjelper deg fra start til mål, og som du ringer til når du har behov for hjelp. Vi har tro på at en-til-en undervisning er minst like bra som å sitte i et fysisk klasserom der du er en av mange. Dessuten er verden heldigital og du sparer tid og penger på å ta det hjemmefra. Du logger deg inn i et digitalt «klasserom» der pensum ligger klart og venter på deg. Klasserommet er åpent hele tiden, så det er du som bestemmer når du logger deg inn og ut.

Når er påmeldingsfristen?

Det er løpende påmelding. I og med at vi er fleksible på når du starter (utenom hovedkullene vinter og vår), så kan du for så vidt melde deg på når som helst. Vi må bare ha beskjed når du vil starte slik at faglæreren kan følge deg opp like godt som de som starter på et hovedkull.

Trenger jeg noen spesielle programmer, datautstyr eller datakompetanse?

Nei. En helt vanlig PC med internettilgang er mer enn nok.

Kan studiet bli fullt?

Både ja og nei. Det digitale klasserommet blir aldri fullt, men faglærerne kan si stopp for flere elever dersom de føler at det blir for mange på en gang. Grunnen til det er at de skal ha tid til å følge opp hver enkelt.

Jeg har lignende utdannelse fra før - kan jeg få fritak eller søke mesterbrev direkte?

Når det gjelder spørsmål om fritak for annen utdanning er hovedregelen at du tar direkte kontakt med Mesterbrevnemnda, da det uansett er de som avgjør hva som godkjennes og ikke.

Du finner mer informasjon her, men det sikreste er å ta direkte kontakt med mesterbrevnemda.

Hvorfor skal jeg velge Norges Mesterakademi?

Fordi vi tilbyr landets rimeligste og mest fleksible mesterutdanning! Med rimeligst menes det at du sparer en del tusen kroner som du / dere heller kan bruke på andre ting.

Fleksibiliteten ligger i at du får din egen faglærer som du kan ringe til på kveldstid, både på hverdager og i helgene. Vi vet at tilgjengeligheten på faglæreren er svært viktig!

Ellers tilbyr de tre skolene samme pensum og læreplan, og alle er godkjente av mesterbrevnemda.

Jeg lurer på flere ting!

Da skal du bare ta kontakt med Tom Nygård, som er opptaksansvarlig!

Tom er like tilgjengelig som faglærerne, så du kan selvsagt ringe på kveldstid og i helg.