Bli mester

Med mesterutdanningen til Norges Mesterakademi kan du bli mester innenfor din yrkesretning. Utdanningen er ideell for deg som vil starte din egen håndverksbedrift.

Etter å ha jobbet som ansatt i noen år, er det mange som får lyst på mer ansvar eller å starte sin egen bedrift. Da er det lurt å ta en etterutdanning som gjør at du får den kompetansen som kreves i en høyere stilling.

Hos Norges Mesterakademi kan du som jobber som håndverker ta mesterbrev og bli mester innenfor din yrkesretning. Vi tilbyr mesterutdanning for disse faggruppene: 

  • Byggfag
  • Grafiske fag
  • Estetiske fag
  • Matfag
  • Møbel- og trefag
  • Verkstedhåndverksfag

Utdanningen passer for deg som har fag- eller svennebrev innenfor en av disse faggruppene, og vil ta mesterbrev. Den passer også for deg som ikke skal ta mesterbrev, men bare ønsker høyere kompetanse innenfor ledelse, markedsføring og økonomi.

Hvem kan ta mesterutdanningen?

For å kunne søke om mesterbrev, må du ha fag- eller svenneprøve i det mesterfaget du søker mesterbrev i. Du må også ha jobbet i minst to år etter fag- eller svenneprøven, og bestått eksamen i mesterutdanningen. 

Utdanningen består av tre moduler: bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning. Bedriftsledelse er felles for alle mesterfagene, og består av fag som er svært nyttige hvis du ønsker å starte eller drive egen bedrift. 

Faglig ledelse består av fag som går mer spesifikt inn på faggruppen du har valgt, for eksempel Byggfag. 

Den tredje modulen, faglig fordypning, handler om det faget du vil ha mesterbrev i. Les mer om læreplanen her.

Fleksibel og jobbrettet utdanning

Med vår mesterutdanning får du kompetansen du trenger til å bli leder, mellomleder eller drive din egen håndverksbedrift. Du kommer blant annet til å lære om bedriftsledelse, kompetanseutvikling, om økonomistyring og markedsføring. 

Dette gjør at du kan drive en profesjonell og lønnsom håndverksbedrift, for eksempel som byggmester eller malermester. Du kan selv velge om du vil ta utdanningen helt eller delvis på nett. Forelesningene foregår i form av webinarer, altså direkte kameraoverførte forelesninger. 

Her kommer vi til å gå gjennom de ulike temaene i læreplanen, i tillegg til gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon. Du kan se på forelesningene når du vil og så ofte du vil. 

Dyktige forelesere

Våre forelesere har alle mange års erfaring innenfor sine felt, i tillegg til utdanning på mester-, bachelor- eller masternivå. De har også pedagogisk utdanning og/eller lang undervisningserfaring.

Prosjektoppgave, eksamen og mesterbrev

Underveis i utdanningen kommer du til å jobbe med en prosjektoppgave i bedriftsledelse og faglig ledelse. Prosjektoppgaven vurderes som bestått/ikke bestått. For å kunne avlegge eksamen i byggfaggruppen, må du ha bestått prosjektoppgaven. 

Eksamen arrangeres som en individuell hjemmeeksamen over syv dager. Eksamen inneholder oppgaver om alle de tre utdanningsmodulene. For å søke om mesterbrev og bli mester, må du ha fått karakter D eller bedre på eksamen.

Hvis du skal bli mester innen faggruppene estetiske fag, grafiske fag, matfag, møbel- og trefag eller verkstedhåndverksfag, må du gjennomføre en mesteroppgave i stedet for eksamen. Mesteroppgaven er en individuell oppgave der du fordyper deg i ditt eget mesterfag og viser kompetanse rundt faglig ledelse. 

Bli mester med Norges Mesterakademi

Med vår mesterutdanning kan du bli mester innenfor ditt fagfelt. Du får også økt kompetanse og blir mer attraktiv på jobbmarkedet. Utdanningen inneholder all kunnskapen du trenger for å bli leder, mellomleder eller drive din egen håndverksbedrift. 

Vil du bli mester, eller vil du vite mer om utdanningen? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.