Attraktiv utdanning som energirådgiver!

Mesterakademiet har lansert ny og attraktiv utdanning.

En energirådgiver er en fagperson som gir råd og veiledning om energiforbruk, energieffektivitet og bærekraftige energiløsninger, der hovedmålet er å hjelpe enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner med å redusere energiforbruket og kostnadene knyttet til energibruk, samtidig som de bidrar til å minimere miljøpåvirkningen. 

Med mesterutdanning og utdanning for energirådgivning hos Mesterakademiet vil du kunne søke deg inn i registeret for “godkjente” energirådgivere med mulighet for å tilby støtte til kundene dine fra Enova.*

Typiske oppgaver for en energirådgiver inkluderer:

 1. Evaluering av energiforbruk: Analyse av energiforbruket til en bolig, bedrift eller organisasjon for å identifisere områder hvor energibesparelser kan oppnås.

 2. Anbefaling av energieffektive løsninger: Foreslå skreddersydde løsninger og anbefalinger for å forbedre energieffektiviteten. Dette kan være etterisolering, bytte av vinduer, oppgradering av varme- og kjølesystemer, implementering av LED-belysning osv.

 3. Bærekraftige energiløsninger: Veiledning om bruk av fornybare energikilder som f.eks. solenergi eller geotermisk energi for å redusere avhengigheten av ikke-fornybare energikilder og minimere miljøpåvirkningen.

 4. Økonomisk analyse: Utføre kostnadsfordelingsanalyser for å vurdere investeringene i energieffektive teknologier og bestemme avkastningen på investeringen over tid.

 5. Reguleringsoverholdelse: Veiledning om gjeldende lover, forskrifter og energistandarder som må følges for å sikre at bygg eller anlegg oppfyller kravene til energieffektivitet. 

Klima og energiforbruk er høyt oppe på den politiske agendaen om dagen og folk føler seg nærmest forpliktet til å fatte tiltak som bidrar til å redusere energiforbruket. EU rasler også med sablene om dagen og “truer” med å innføre nye miljøkrav til boliger. De nye kravene kan komme til å koste flere hundre tusen kroner per bolig.

Kort sagt; energirådgiveren tar en gjennomgang av boligen for å få en oversikt over hva som bør gjøres av tiltak for å redusere energiforbruket og spiller en viktig rolle i å fremme en mer bærekraftig og effektiv bruk av energi.

Etter befaringen kommer han tilbake til kunden med kostnadsoverslag på utbedringer, samt et estimat på energibesparelser over tid. Og hvem er det som skal utføre disse utbedringene mon tro….

Norges Mesterakademi tilbyr nå attraktiv og anbefalt utdanning innen energirådgivning. Utdanningens varighet er ca. 6 mndr. og er lagt opp som et fleksibelt deltidsstudium.

Utdanningens innhold:

 1. Intro til energirådgivning
 • 1. Introduksjon til energieffektivisering i Norge (EPBD)
 • 2. Forståelse av energiprestasjonskrav
 • 3. Energiprestasjonsattester (EPCs)
 • 4. Renovering og etterlevelse
 1. Utførelse av energirådgivning
 • 5. Teknologier for energieffektivisering og fornybar energi
 • 6. Bruk av programvareverktøy
 • 7. Finansieringsmekanismer og insentiver 
 • 8. Case-studier og praktisk erfaring
 • 9. Regulatorisk og markedsmessig utvikling
 • 10 Sertifisering og etikk

Du kan også kombinere utdanningene slik at du kan ta energirådgivning parallelt med mesterutdanningen og/eller takstutdanningen.

Praktisk informasjon:

1. Utdanningens varighet: Utdanningen går over 6mnd.

2. Prøver og eksamener: I løpet av de 6 månedene vil du ha 2 eksamener, delt opp semestervis.

3. Estimert tidsforbruk: Det estimeres å bruke rundt 3 timer i uken på utdanningen, og denne kan fint kombineres med mester eller takstutdanningen vår.

For å kunne søke utdanningen for energirådgivning kreves det at du har bakgrunn innenfor en av disse fagområdene: tømremester, byggmester, byggingeniør, fagskoleingeniør eller arkitekt. Da vil du også kunne søke deg inn i Enova sitt register for energirådgivere, og ha muligheten til å tilby støtte til kunden igjennom Enova for energifremmende tiltak.*

*Ønsker du og lese mer om Enova sine krav og retningslinjer, klikk her.

Ønsker du mer informasjon? – Ta kontakt med opptaksansvarlig Tom Nygård

(+47) 458 73 777

Pris for utdanningen er kr 23.000,- og du som mesterstudent vil få kr 4.000,- i rabatt på energirådgiverkurset.