Fagbrev er bra, men mesterbrev tar deg til topps!

Bygningsarbeider som peker mot toppen - Norges Mesterakademi - Mesterbrev gir deg flere muligheter enn fagbrev og svennebrev

Som mester er du kvalifisert for større oppgaver i yrket ditt. Du er blant annet kvalifisert til å lede prosjekter og stille som ansvarlig søkende. Sammenlignet med svennebrev og fagbrev er mesterbrev det ultimate beviset på at du innehar alle kvaliteter som trengs for å bli tatt seriøst som håndverker.

En oppgradering av svenne- eller fagbrev

Det er ikke til å stikke under stol at selv om fagbrevet er et godt og anerkjent symbol på fagkunnskap, så er mesterbrevet høyere aktet. Folk ser for eksempel en tømrer med mesterbrev som mer pålitelig enn en uten. Erfaringsmessig får også en tømrer med mesterbrev flere jobber enn en med “bare” fagbrev.

Behovet for nye mestere er stort, og særlig i byggebransjen som skriker etter fagarbeidere med evne til å styre prosjekter. Det er der du kommer inn i bildet, og nettopp du kan være den ansvarlige lederen på byggeplassen, med full oversikt og kontroll på prosesser og regler.

En unik mulighet for markedsføring

Med mesterbrev åpnes nye dører for deg om du vil starte egen bedrift. Siden mesterutdanningen også er utdanning i bedriftsledelse, gir det deg et godt utgangspunkt for å følge drømmen om ditt eget firma.

Som ferdig utdannet mester får du bruke mestermerket i markedsføring av bedriften din. Mestermerket uttrykker kvalitet og seriøsitet på en helt annen måte enn det fag- og svennebrev gir. Mestermerket virker som en magnet på kunder!

Bli mester selv om du er i full jobb!

Norges Mesterakademi gjør det enkelt for deg å ta mesterbrev. Her er all undervisning nettbasert! Dette er en fleksibel løsning, særlig om du er i full jobb ved siden av mesterutdanningen. Du tildeles en dedikert faglærer som er der når du trenger det, uansett om det er kveld eller helg.

Mesterakademiets oppgaver og eksamen legges opp for å gi et så realistisk bilde som mulig av det ordinære arbeidslivet.

Du følger vårt utdanningsprogram over tre semestre der hvert semester har en varighet på omtrent seks måneder. Totalt varer utdanningen i 18 måneder, inkludert “skoleferie” som er på rundt én måned mellom semestrene.

Vil du ta mesterbrev på kortere tid finnes det muligheter for det også. Dette tar du opp med faglærer. Normert tid for utdanningen er tre år. Det betyr at du kan bruke inntil tre år på å komme i mål som mester.

Bli mester via Norges Mesterakademi nå!

Facebook
Twitter
LinkedIn