Velkommen som student!

Vi gleder oss til å følge deg hele veien til mesterbrevet ditt.
Du vil få tett oppfølging og veiledning fra oss gjennom hele studiet og er det noe du lurer på,

– ikke nøl med å ta kontakt! Klikk på semesteret du skal begynne på.

Bedriftsledelse

Faget er delt inn i tre Moduler:
 

Organisasjon, ledelse og administrasjon:
Modulen skal bidra til at du får et godt grunnlag for å organisere, lede og
administrere håndverksbedrifter på en profesjonell måte.

Økonomistyring:
Modulen skal bidra til at du får gode forutsetninger for å planlegge, styre og administrere økonomien i små og mellomstore håndverksbedrifter.
 
Markedsføringsledelse:
Modulen skal bidra til at du står sterkere i konkurransen på markedene for håndverkstjenester og kan lede markedsføringsarbeidet i egen bedrift.
 

Faglig ledelse (Byggfag)

Faglig ledelse i byggfag omfatter følgende moduler:

 • Byggenæringen
 • Byggesaken
 • Prosjektering
 • Kontrahering
 • Byggeplass
 • Ferdigstillelse og sluttdokumentasjon

Faglig fordypning:

Faglig fordypning i byggfaget skal bidra til at kandidatene får et godt grunnlag for søknadspliktig arbeid,

prosjektering, utførelse og ferdigstillelse av arbeid innen byggfaget ditt med nødvendig sluttdokumentasjon.
Kompetansen omfatter også kjennskap til bransjens overenskomster og tariffer som grunnlag for kalkulasjon av tilbud.

Kompetansen dekker kvalifikasjonskravene til en mester i faget ditt i henhold til tiltaksklasse 1
for ansvarlig prosjekterende og tiltaksklasse 2 for ansvarlig utførende og søker, jfr. byggesaksforskriften og Plan- og bygningsloven.

Faglig fordypning har fem hovedtemaer:

 • Byggesøknader (gjelder ikke stillasbyggerfaget)
 • Prosjektering
 • Utførelse (og tilsyn – gjelder bare feierfaget)
 • Faglig kalkulasjon
 • Ferdigstillelse og sluttdokumentasjon

Trevare- og bygginnredningsfaget har seks hovedtemaer:

 • Produktutvikling og prosjektering
 • Innkjøp og logistikk
 • Faglig kalkulasjon
 • Produksjon og kvalitet
 • Ferdigstillelse og sluttdokumentasjon
 • Serviceledelse og kundebehandling
Norges Mesterakademiet logo