KLAR FOR Å KUNNE SMYKKE DEG MED MESTERTITTELEN?

Ta utdanningen som gjør deg til mester

NORGES MESTERAKADEMI TILBYR ET UTDANNINGSLØP TIRETTELAGT FOR DEG SOM VIL VÆRE RASK OG FOR DEG SOM TRENGER LITT MER TID

PRIS KR. 48 000,-

INGEN SKJULTE AVGIFTER ELLER GEBYRER, ALT ER MED: FORELESNINGER, LÆREMIDLER, OPPFØLGING TIL AVSLUTTET EKSAMEN

OPPSTART HØST 2020: MANDAG 7.SEPTEMBER 2020

SISTE SØKNADSFRIST: FREDAG 28.AUGUST 2020

LOVPÅLAGT HMS KURS FOR LEDERE» ER EN GAVE FRA NMA TIL ALLE «EARLY BIRD STUDENTER» ALLE SOM SØKER FØR 21. AUGUST 2020.

Mesterbrevutdanning

Norges Mesterakademi (NMA) har etablert utdanning innenfor flere retninger.

Ta mesterbrevutdanningen hos oss. Vi gir deg utdanningen i mesterfagene – tømrer, mur- og rørfaget. Utdanningen er fleksibel. Du kan ta studiet på 1 år eller bruke mer tid, hvis det er ønskelig.

Utdanningen er kombinert med samlinger og nettbasert. Det er også anledning til å ta utdanningen kun som nettbasert.

Det legges opp til mappevurdering og hjemmeeksamen. Vi ønsker at opplæringen legges nærmest mulig praksiserfaringen.

Krav til opptak:

  • Fag-eller Svennebrev i det mesterfaget du søker mesterbrev i.
  • Arbeidet som utøvende i faget i minst 6 år, eller minst 2 år etter Fag-eller Svenneprøve. (Praksisen bør som hovedregel liggen innenfor siste 10 årsperiode).

«Vi er meget fornøyd med den innsatsen Norges Mesterakademi (NMA) har nedlagt i  vårt selskap. Kursene NMA har arrangert, er populære hos våre ansatte. Vi vil fortsette å bruke NMA fremover»  Administrativ leder Erik Johannessen